Xe phục vụ Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước phải được kiểm tra định kỳ

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 166/2018/TT-BQP quy định bảo đảm xe phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước.

Theo như Thông tư 166, việc kiểm tra xe phục vụ lễ tang được tổ chức định kỳ, đột xuất tùy theo từng trường hợp, cụ thể:

Kiểm tra định kỳ

  • Hằng tuần: Trưởng ban (hoặc trợ lý) Xe-Máy đơn vị Nghi lễ tổ chức nổ máy kiểm tra tại chỗ và chạy thử xe trong đơn vị.
  • Hằng tháng: Chỉ huy cơ quan kỹ thuật đơn vị Nghi lễ tổ chức nổ máy kiểm tra tại chỗ và chạy thử ngoài đơn vị.
  • Hằng quý: Chỉ huy đơn vị Nghi lễ tổ chức nổ máy kiểm tra tại chỗ và chạy thử ngoài đơn vị.

Kiểm tra đột xuất

  • Thực hiện theo yêu cầu của chỉ huy đơn vị Nghi lễ hoặc của cấp trên.
  • Nội dung kiểm tra được tiến hành theo yêu cầu của trưởng đoàn kiểm tra.

Lưu ý: Sau khi kiểm tra phải đánh giá nhận xét ưu điểm, khuyết điểm, chỉ đạo đơn vị khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Xem thêm tại Thông tư 166/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 18/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

416

Văn bản liên quan