Xét cấp GCN khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Theo như Điều 15 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT quy định việc xét cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định với từng trường hợp cụ thể sau đây:

cap GCN kha nang chuyen mon, chung chi chuyen mon thuyen vien, Thong tu 40/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất: Đối với chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản: Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc chứng chỉ nghiệp vụ có tên trong sổ cấp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Thứ hai: Đối với chứng chỉ thủy thủ, thợ máy:

  • Có chứng chỉ sơ cấp nghề trở lên được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thủy hoặc điều khiển tàu biển, máy tàu thủy hoặc máy tàu biển;

  • Hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh thủy thủ, thợ máy đủ 06 tháng trở lên.

Thứ ba: Đối với GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba:

  • Có chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thủy hoặc điều khiển tàu biển, nghề máy tàu thủy hoặc máy tàu biển;

  • Hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba đủ 06 tháng trở lên.

Thứ tư: Đối với GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì, máy trưởng hạng nhì:

  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thủy hoặc điều khiển tàu biển, nghề máy tàu thủy hoặc máy tàu thủy;

  • Hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh thuyền trưởng hạng nhì, máy trưởng hạng nhì đủ 06 tháng trở lên.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan