Xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức theo Thông tư 03/2019/TT-BNV

Thông tư 03/2019/TT-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành với quy định sửa đổi nội dung về xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Theo đó, viên chức được xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng hoặc cùng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm.

- Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng thì không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

1,523

Văn bản liên quan