Xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nào?

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 41 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi có một trong những hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

  • Sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại.

  • Bao che cho người bị khiếu nại.

  • Đe dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại.

Đồng thời, hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

  • Cố ý không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với vụ việc khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền.

  • Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc.

  • Cố ý không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

  • Vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người.

  • Cố ý ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người.

Chi tiết xem tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/12/2020, thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP.

Ty Na

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan