Xử lý kỷ luật đối với người đưọc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Xử lý kỷ luật đối với người đưọc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Xử lý kỷ luật đối với người đưọc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 40 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định về việc xử lý kỷ luật đối với người đưọc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại như sau:

1. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại khi có một trong những hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

  • Sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại.

  • Bao che cho người bị khiếu nại.

  • Đe dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại.

2. Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại khi có một trong những hành vi cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại.

3. Hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức áp dụng đối với người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại khi có hành vi cố ý báo cáo sai lệch kết quả xác minh nội dung khiếu nại dẫn đến quyết định giải quyết khiếu nại sai gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người. Trường hợp người được giao nhiệm vụ xác minh không có chức vụ thì áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương.

Chi tiết xem tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/12/2020, thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP.

Ty Na

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan