Xử lý như thế nào khi lập sai hóa đơn mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ?

Trong quá trình lập hóa đơn, vì một số lý do có thể do khách quan hoặc chủ quan mà người lập không may ghi sai hóa đơn. Vậy trong trường hợp này, cần xử lý hóa đơn như thế nào cho đúng quy định pháp luật?

Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng, Thành viên nắm có thể xử lý kịp thời khi không may lập hóa đơn bị sai, Thư Ký Luật trân trọng tổng hợp những cách xử lý hóa đơn lập sai tại bài viết dưới đây.

Theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, việc xử lý đối với hóa đơn đã lập bị sai được quy định như sau:

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua:

- Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

- Lập hóa đơn mới.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế:

- Phải hủy bỏ.

- Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

- Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế:

- Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

- Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Lưu ý:

- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

 Căn cứ pháp lý:

 ♦ Thông tư 39/2014/TT-BTC;

 ♦ Thông tư 26/2015/TT-BTC.

 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

529

Văn bản liên quan