Yêu cầu khi nổ máy, chạy thử xe phục vụ Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp nhà nước

Bộ Quốc phòng mới đây đã ban hành Thông tư 166/2018/TT-BQP quy định bảo đảm xe phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước.

Theo đó, việc nổ máy, chạy thử xe được Thông tư 166 hướng dẫn như sau:

  • Hằng tuần: Thực hiện đầy đủ các nội dung bảo quản, kiểm tra tình trạng kỹ thuật; mỗi xe nổ máy tại chỗ 15 phút, chạy thử trong đơn vị từ 01 km đến 02 km.

  • Hằng tháng: Thực hiện đầy đủ các nội dung bảo quản, kiểm tra tình trạng kỹ thuật; mỗi xe nổ máy tại chỗ 15 phút, chạy thử ngoài đơn vị, quãng đường cả đi và về từ 15 km đến 20 km.

  • Hằng quý: Thực hiện đầy đủ các nội dung bảo quản, kiểm tra tình trạng kỹ thuật; mỗi xe nổ máy 15 phút, chạy thử ngoài đơn vị, quãng đường cả đi và về từ 25 km đến 30 km.

  • Quá trình nổ máy, kiểm tra và chạy thử: Nếu phát hiện hư hỏng phải khắc phục ngay; khi chạy thử xe ngoài đơn vị, nếu đi theo đoàn phải có người chỉ huy và lực lượng bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, trang bị.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 166/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 18/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

263

Văn bản liên quan