Yêu cầu về biện pháp bảo vệ cho hành khách trên xe không có nóc

Ngày 31/12/2015, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 90/2015/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố.

Theo Thông tư 90/2015/TT-BGTVT, xe không nóc phải đáp ứng các yêu cầu sau đây để bảo vệ cho khách hàng đối với xe không có nóc:

  • Có một tấm chắn kín phía trước bao phủ theo toàn bộ chiều rộng khu vực không có nóc của xe. Chiều cao của tấm chắn không nhỏ hơn 1400 mm tính từ mặt sàn liền kề với tấm chắn.

  • Có một rào chắn vòng quanh hai bên và phía sau của khu vực không có nóc của xe, trong đó chiều cao của rào chắn hai bên không nhỏ hơn 1100 mm và chiều cao của rào chắn phía sau không nhỏ hơn 1200 mm tính từ bề mặt sàn liền kề với rào chắn đó. Rào chắn hai bên và phía sau bao gồm các tấm kín liên tục với chiều cao không nhỏ hơn 700 mm tính từ bề mặt sàn liền kề với tấm chắn đó và một hoặc một số tay vịn bảo vệ đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

  • Không có bất kỳ kích thước nào của tiết diện tay vịn nhỏ hơn 20 mm hoặc lớn hơn 45 mm.

  • Khe hở giữa các tay vịn bảo vệ liền kề nhau và khe hở giữa tay vịn bảo vệ với tấm chắn liền kề tay vịn đó không lớn hơn 200 mm.

  • Được lắp đặt chắc chắn vào kết cấu của xe.

Xem chi tiết yêu cầu và các biện pháp bảo vệ cho hành khách tại Thông tư 90/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan