Yêu cầu về công tác tuyển sinh các trường trong quân đội

Thông tư 17/2016/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành vào ngày 11/3/2016 liệt kê cụ thể những yêu cầu về công tác tuyển sinh các trường trong quân đội.

Theo đó Thông tư 17 quy định khi thực hiện tuyển sinh các trường quân đội cần tuân thủ những yêu cầu sau:

  • Chấp hành nghiêm Luật Giáo dục, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng; thực hiện công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, chính xác trong công tác tuyển sinh.

  • Tuyển sinh đủ số lượng, bảo đảm yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát hiện nhân tài và quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Đào tạo gắn với địa chỉ sử dụng, bảo đảm cơ cấu vùng, miền, ngành nghề phù hợp với trình độ đào tạo, chú trọng diện cử tuyển các đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước.

  • Thực hiện tốt việc phân cấp cho các trường tự quản lý, Điều hành công tác tuyển sinh quân sự; các trường trực tiếp tuyên truyền hướng nghiệp, nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, tổ chức xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy.

  • Đối với các trường tổ chức thi tuyển, phải xác định địa Điểm thi, tổ chức coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng.

  • Các trường chỉ được công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển vào học sau khi Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phê duyệt Điểm tuyển.

Xem chi tiết Thông tư 17/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan