Yêu cầu về phương tiện, máy móc, thiết bị theo Thông tư 14/2017/TT-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 14/2017/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, máy móc, thiết bị, phương tiện, tài liệu quy định trong Thông tư 14 phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

  • Phương tiện vận tải được nhập khẩu để sử dụng đúng mục đích cho hoạt động dầu khí; tạo tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư hoặc hoạt động đóng tàu.

  • Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng được nhập khẩu để sử dụng đúng mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đổi mới công nghệ.

  • Tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học chuyên dùng được nhập khẩu để sử dụng đúng mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đổi mới công nghệ.

  • Phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan