Điện lực
  • EVN thoái vốn toàn bộ tại 6 doanh nghiệp
  • EVN thoái vốn toàn bộ tại 6 doanh nghiệp
  • 16:45, 17/06/2017
  • Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 852/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018