• Tất tần tật những ưu đãi về thuế đối với Doanh nghiệp FDI
  • Tất tần tật những ưu đãi về thuế đối với Doanh nghiệp FDI
  • 10:16, 23/10/2021
  • Với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua Nhà nước ta không ngừng đổi mới các chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có ban hành các chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Vậy những ưu đãi đó là gì?
  • Nhiều chính sách “nóng” hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX, Hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19
  • Nhiều chính sách “nóng” hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX, Hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19
  • 09:56, 10/09/2021
  • Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN, HTX, HKD gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, giảm thiểu tối đa số DN, HTX, HKD tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018