• Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh (mới nhất)
  • Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh (mới nhất)
  • 11:43, 18/11/2020
  • Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất 02 thành viên hợp danh cùng liên đới chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình. Dưới đây là thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh.
  • 07 việc phải làm sau khi thành lập doanh nghiệp
  • 07 việc phải làm sau khi thành lập doanh nghiệp
  • 11:00, 18/11/2020
  • Sau khi được cấp GCN đăng ký thành lập, doanh nghiệp cần hoàn thành thêm một số thủ tục để đi vào hoạt động của mình. Dưới đây là 07 việc phải làm sau khi thành lập doanh nghiệp.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018