18 ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh tại VN

Trong thời đại kinh tế phát triển như hiện nay, Việt Nam ngày càng có nhiều chính sách mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh. Tuy nhiên, pháp luật cũng giới hạn phạm vi hoạt động của đối tượng này trong một số lĩnh vực cụ thể. Dưới đây là 18 ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh tại VN.

đầu tư nước ngoài

18 ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh tại VN (Ảnh minh họa)

Stt

Ngành nghề kinh doanh

Cơ sở pháp lý

1

Dịch vụ giám định tư pháp

Điều 7, Điều 15 Luật giám định tư pháp

2

Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

Điều 201 Luật sở hữu trí tuệThông tư 01/2008/TT-BKHCNThông tư 04/2012/TT-BKHCN

3

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Điều 155 Luật sở hữu trí tuệ

4

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Điểm a khoản 3 Điều 37 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

5

Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải

Điều 5 Nghị định 70/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

 

6

Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải

Điều 7 Nghị định 70/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

7

Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm hàng hải

Điều 13 Nghị định 70/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 8 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

8

Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải

Điều 15 Nghị định 70/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 10 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

9

Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Khoản 2 Điều 4 Luật Điện lực 

10

Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP

11

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2020/NĐ-CP

12

Kinh doanh xăng dầu

Nghị định 83/2014/NĐ-CP

13

Dịch vụ thừa phát lại

Điều 6 Nghị định 08/2020/NĐ-CP

14

Dịch vụ thông báo hàng hải

Điều 10 Nghị định 70/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

15

Dịch vụ điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng

Điều 11 Nghị định 70/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

16

Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn

Điều 23 Nghị định 92/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

17

Kinh doanh xổ số

Khoản 1 Điều 23 Nghị định 30/2007/NĐ-CP

18

Dịch vụ công chứng

Điều 8, Điều 22 Luật Công chứng

Lê Vy

90

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan