Cần lưu ý những gì khi làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

Chuẩn bị hồ sơ là một trong những khâu bắt buộc và rất quan trọng khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, người chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau.

đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Cần lưu ý những gì khi làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp? (Ảnh minh họa)

1. Thành phần và số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp được quy định tại Chương IV Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm cho doanh nghiệp tư nhân; công ty hợp danh; công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; công ty TNHH một thành viên; công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất công ty; các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Xem chi tiết tại đây).

Số lượng hồ sơ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 01/2021/NĐ-CP người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được lập bằng tiếng Việt.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

- Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bắt buộc phải có bản bằng tiếng Việt. Trước đây, Nghị định 78/2015/NĐ-CP không có quy định hướng dẫn về vấn đề này.

3. Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP không có gì thay đổi so với quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Thùy Trâm

564

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan