Dân kế toán bắt buộc phải rèn chữ ký làm sao cho trước sau như một

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập.

Dân kế toán bắt buộc phải rèn chữ ký cho trước sau như một, Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Dân kế toán bắt buộc phải rèn chữ ký làm sao cho trước sau như một (Hình minh họa)

Cụ thể, tại Điều 19 Luật Kế toán 2015 quy định: “Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Vậy nếu chữ ký trên chứng từ kế toán không thống nhất thì sẽ xử phạt như thế nào?

Hành vi này được quy định tại Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, cụ thể đối với hành vi Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ các mức xử phạt đối với hành vi liên quan đến chữ ký, cụ thể như sau:

 

  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

  • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi lập sổ kế toán mà thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy.

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định

  • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định.

Như vậy, dân kế toán bắt buộc phải rèn chữ ký của mình để đồng nhất chữ ký, tránh bị xử phạt chỉ vì chữ ký của mình trước sau không đồng nhất. Ngoài ra, cũng nên lưu ý trong việc lập tài liệu kế toán, luôn luôn nhớ là bắt buộc phải có chữ ký.

Lê Hải

125

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan