Theo Hiệp định EVFTA, hàng hóa nào được xem là có xuất xứ thuần túy?

Ngày 08/6/2020, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức được thông qua. Theo đó, tại Thông tư 11/2020/TT-BCT đã xác định rõ các hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy theo Hiệp định EVFTA.

Hiệp định EVFTA, Thông tư 11/2020/TT-BCT

Hàng hóa nào được xem là có xuất xứ thuần túy theo Hiệp định EVFTA? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Thông tư 11/2020/TT-BCT, hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy tại Nước thành viên theo Hiệp định EVFTA nếu thuộc trường hợp sau đây:

1. Khoáng sản khai thác từ lòng đất hoặc đáy biển của Nước thành viên.

2. Cây trồng và sản phẩm cây trồng được trồng và thu hoạch hoặc thu lượm tại Nước thành viên.

3. Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại Nước thành viên.

4. Sản phẩm của động vật sống được nuôi dưỡng tại Nước thành viên.

5. Sản phẩm thu được từ giết mổ động vật được sinh ra và nuôi dưỡng tại Nước thành viên.

6. Sản phẩm thu được từ săn bắn hoặc đánh bắt tại Nước thành viên.

7. Sản phẩm thu được từ nuôi trồng thủy sản trong đó cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm được sinh ra hoặc nuôi dưỡng từ trứng, cá bột, cá nhỏ và ấu trùng.

8. Sản phẩm đánh bắt và các sản phẩm khác thu được ngoài vùng lãnh hải bằng tàu của Nước thành viên.

9. Sản phẩm được sản xuất ngay trên tàu chế biến của Nước thành viên từ các sản phẩm được quy định tại điểm h khoản này.

10. Sản phẩm đã qua sử dụng thu được từ Nước thành viên chỉ phù hợp để tái chế thành nguyên liệu thô.

11. Phế thải và phế liệu thu được từ quá trình sản xuất tại Nước thành viên.

12. Sản phẩm được khai thác từ đáy biển hoặc dưới đáy biển ngoài vùng lãnh hải nhưng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nước thành viên.

13. Hàng hóa được sản xuất hoàn toàn tại Nước thành viên từ 12 sản phẩm nêu trên.

Đồng thời, cần lưu ý một số khái niệm sau đây đối với hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy theo Hiệp định EVFTA:

Thứ nhất: về khái niệm “cây trồng và sản phẩm cây trồng” quy định tại trường hợp (2) bao gồm: cây trồng, hoa, quả, rau củ, rong biển và nấm.

Thứ hai: Đối với khái niệm “tàu của Nước thành viên” và “tàu chế biến của Nước thành viên” nêu tại trường hợp (8) và (9) chỉ áp dụng đối với tàu và tàu chế biến đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  • Được đăng ký, treo cờ Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và có ít nhất 50% thuộc sở hữu của cá nhân tại Nước thành viên;

  • Được đăng ký, treo cờ Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và thuộc sở hữu của pháp nhân có trụ sở chính và cơ sở kinh doanh chính đặt tại Nước thành viên. Pháp nhân có ít nhất 50% thuộc sở hữu của Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hoặc của tổ chức nhà nước, cá nhân của một trong các Nước thành viên.

Bên cạnh hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy tại Nước thành viên theo Hiệp định EVFTA, tại Điều 7 Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định hàng hóa có xuất xứ không thuần túy được coi là đã trải qua công đoạn gia công hoặc chế biến đầy đủ khi đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục II. Đồng thời, đối với nguyên liệu được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa:

  • Quy tắc cụ thể mặt hàng chỉ áp dụng cho nguyên liệu không có xuất xứ;

  • Trong trường hợp sản phẩm có xuất xứ tại Phụ lục II, sau đó được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm khác, tiêu chí xuất xứ của sản phẩm khác đó không áp dụng đối với sản phẩm dùng làm nguyên liệu và không áp dụng đối với nguyên liệu không có xuất xứ tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm dùng làm nguyên liệu.

Ty Na

190

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan