Hộ kinh doanh được phép kinh doanh nhiều ngành, nghề

Hiện nay, Nghị định 01/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 04/01/2021) không có quy định cụ thể số lượng tối đa ngành, nghề được đăng ký của hộ kinh doanh. Do vậy, hộ kinh doanh có thể đăng ký nhiều ngành, nghề và sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận nếu đáp ứng cả 02 điều kiện như sau:

Hộ kinh doanh được phép kinh doanh nhiều ngành, nghề

Hộ kinh doanh được phép kinh doanh nhiều ngành, nghề (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, không phải là ngành, nghề kinh doanh bị cấm theo quy định pháp luật.

Tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020 quy định về ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh, bao gồm:

 • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư;

 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư;

 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật đầu tư;

 • Kinh doanh mại dâm;

 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

 • Kinh doanh pháo nổ;

 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Lưu ý:  Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm sau đây trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ:

 • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư;

 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư;

 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật đầu tư.

Thứ hai, đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020, ví dụ như:

 • Sản xuất con dấu;

 • Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa);

 • Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ;

 • Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

 • Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;

 • Kinh doanh dịch vụ cầm đồ;

 • Kinh doanh dịch vụ xoa bóp;

 • Hành nghề luật sư;

 • Kinh doanh dịch vụ kế toán;

 • Kinh doanh chứng khoán;

 • Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa;

Ngoài ra, tại Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

- Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo quy định này, chủ hộ kinh doanh phải lựa chọn trước ngành, nghề kinh doanh để ghi vào Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời, hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Trường hợp hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hiện nay, hộ kinh doanh được phép kinh doanh nhiều ngành, nghề và sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận nếu ngành, nghề đó không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh và hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định.

408

Gởi câu hỏi