Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

thủ tục đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (Ảnh minh họa)

Theo đó, thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh hay gọi tắt là thành viên bù trừ là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh để thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Để đăng ký làm thành viên bù trừ, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

  • Là thành viên giao dịch hoặc thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh của Sở giao dịch chứng khoán;

  • Đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Thủ tục đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gốc gửi trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ bao gồm:

  1. Giấy đăng ký thành viên bù trừ (Mẫu số 08 tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP);

  2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

  3. Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch hoặc Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đặc biệt do Sở giao dịch chứng khoán cấp;

  4. Bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và yêu cầu thực hiện các công việc để triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ,Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện 01 trong 02 bước sau:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ cho tổ chức đăng ký thành viên bù trừ và yêu cầu thực hiện các công việc để triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên bù trừ sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đăng ký làm thành viên bù trừ hoàn thành các công việc theo yêu cầu, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ.

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam từ chối chấp thuận tư cách thành viên bù trừ trong các trường hợp sau:

  • Tổ chức đăng ký thành viên không đáp ứng được các điều kiện làm thành viên bù trừ;

  • Hồ sơ đăng ký làm thành viên bù trừ có tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai sự thật;

  • Tổ chức đăng ký thành viên bù trừ không hoàn thiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có thông báo chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ.

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có văn bản gửi tổ chức đăng ký thành viên bù trừ nêu rõ lý do từ chối và thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

208

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan