Hướng dẫn đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước

Với nhu cầu mở rộng hoạt động, tăng trưởng lợi nhuận, các doanh nghiệp thường chọn cách mở thêm nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện để đạt được hiệu quả kinh doanh của mình. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước được áp dụng từ 19/10/2020.

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hướng dẫn đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (Ảnh minh họa)

 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, CTCP, công ty hợp danh)

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định 122/2020/NĐ-CP);

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với CTCP, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, cụ thể:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

- Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách nhiệm hoặc CTCP, khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước thì hồ sơ phải có.

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo một trong 02 văn bản sau (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực):

  • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;

  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

2. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ thông qua một trong 02 hình thức sau:

  • Gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện (lệ phí 50.000 đồng theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC);

  • Nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn (miễn lệ phí).

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3. Quy trình xử lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra văn bản hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lê Vy

94

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan