Hướng dẫn quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp mới nhất

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là một trong những thủ tục rất phổ biến trên thực tế. Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký được thực hiện như sau:

đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp mới nhất (Ảnh minh họa)

1. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

- Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;

  • Điều lệ công ty;

  • Danh sách thành viên công ty;

  • Bản sao CCCD/ CMND/ Hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân;

  • CCCD/ CMND/ Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

  • Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc những tài liệu tương đương khác của tổ chức đối với thành viên là tổ chức;

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

- Số lượng: 01 bộ.

2. Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp

quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp

Quy trình đăng ký cấp GCN đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 5: Trả lời theo 02 phương án trả lời như sau:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Gửi văn bản từ chối nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong đó nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân bị từ chối hồ sơ thì thực hiện sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu sau đó gửi 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh khác đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Theo quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định Lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT cho Qúy Khách hàng và Thành viên về các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin sẽ giúp cho việc thành lập doanh nghiệp của Qúy Khách hàng được thực hiện nhanh chóng và thành công.

Thùy Trâm

173

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan