Hướng dẫn thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh cho DN (mới nhất)

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh mới.

đăng ký địa điểm kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh mới (Ảnh minh họa)

 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP.

- Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách nhiệm hoặc công ty cổ phần, khi lập địa điểm kinh doanh thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, cụ thể:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

Kèm theo một trong hai văn bản sau (các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực):

  • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

2. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh

- Nộp trực tiếp: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi lập địa điểm kinh doanh.

- Nộp thông qua mạng điện tử: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh  nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

3. Trình tự đăng ký địa điểm kinh doanh

- Doanh nghiệp gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi lập địa điểm kinh doanh.

- Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Theo Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định lệ phí đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh là 50.000 đồng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, miễn lệ phí đối với trường hợp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử.

Lê Vy

125

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan