Kế hoạch hỗ trợ DN trong và sau dịch Covid-19 từ nay đến cuối năm tại TPHCM

Mới đây, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 1455/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế thành phố và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, UBND thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31/12/2020, trong đó, tập trung triển khai 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn

Các Sở ban ngành thành phố, UBND 24 quận - huyện tham mưu các nội dung:

- Rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo Bộ tiêu chí an toàn của thành phố đã ban hành;

- Xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (đảm bảo các yêu cầu: chính xác, dễ phân loại, áp dụng) và tổ chức hướng dẫn thực hiện đối với từng ngành, lĩnh vực do các Sở, ngành phụ trách;

- Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm các thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn; trong đó có các thủ tục hải quan để duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thành phố.

2. Hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất; tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân

- Chi phí về điện: Giao Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đề xuất triển khai các chính sách hỗ trợ giảm giá tiền điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

- Chi phí về nước: Giao Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người lao động nghèo; đồng thời đề xuất tham mưu Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ giảm giá nước cho các đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn.

- Chính sách về thuế: Giao Cục Thuế thành phố xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn các trường hợp được miễn, giảm và giãn thuế do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2; triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo thủ tục gia hạn trực tuyến) áp dụng tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; phối hợp UBND 24 quận - huyện rà soát danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh để thực hiện hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ.

- Chính sách về tiền thuê đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên miễn, giảm, hoãn thời hạn nộp tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2.

- Về bảo hiểm xã hội: Giao Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch SARS-CoV-2.

- Về cải cách thủ tục hành chính: Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 24 quận - huyện, các ngành đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu.

- Về chăm lo đời sống cho người lao động: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (Hepza), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố và UBND 24 quận - huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, UBND 24 quận - huyện triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động trong tình hình dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ và UBND thành phố.

3. Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

- Giao Sở Công Thương báo cáo UBND thành phố về bổ sung Danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM theo Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch SARS- CoV-2

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM:

+ Làm việc với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố để thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí,... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2;

+ Phối hợp Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2020, với chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp về vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch SARS-CoV-2”;

+ Xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỷ đồng trong trường hợp Chính phủ cho phép thành phố tham gia triển khai thực hiện;

- Giao Sở Công Thương tham mưu UBND thành phố các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đề xuất nhóm mặt hàng và thị trường cụ thể cần thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2020;

- Giao Sở Du lịch tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí và các chương trình kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới và nâng chất các sản phẩm du lịch hiện tại sau dịch SARS-CoV-2;

- Giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu các chính sách để giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp vận tải, giảm chi phí cho doanh nghiệp;

- Giao UBND 24 quận - huyện thực hiện rà soát và chủ động hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất kinh doanh theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm vi rút corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; thực hiện khảo sát và giải quyết chính sách cho người lao động gặp khó khăn do phải nghỉ việc từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: từ nay đến hết năm 2020.

Xem chi tiết các nội dung tại Kế hoạch 1455/KH-UBND được ban hành ngày 21/4/2020.

Nguyễn Trinh 

624

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan