Những quy định mới nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh dược 2018

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BYT quy định một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Trong đó có những thay đổi đáng chú ý như sau:

 

1. Phải thông báo danh sách người có CCHN dược trong vòng 30 ngày

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động hoặc có sự thay đổi về người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược, cơ sở kinh doanh dược phải thông báo cho Sở Y tế nơi đang hoạt động danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược, kèm theo tập tin điện tử hoặc cập nhật trực tuyến theo hướng dẫn.

2. Tiêu chí đánh giá độ thông thạo tiếng Việt của người nước ngoài hành nghề dược tại VN

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải được công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác theo quy định khi hành nghề dược dựa vào những tiêu chí sau:

  • Được cơ sở giáo dục theo quy định kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo;

  • Trường hợp đăng ký ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng Việt để hành nghề thì phải được cơ sở giáo dục theo quy định kiểm tra, công nhận thành thạo ngôn ngữ đã đăng ký sử dụng.

Những trường hợp không phải qua kiểm tra để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác như sau:

  • Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên có chuyên ngành phù hợp do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt hoặc ngôn ngữ đã đăng ký hành nghề;

  • Đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành phù hợp có thời gian từ 12 tháng trở lên mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt hoặc ngôn ngữ đã đăng ký hành nghề;

  • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học với chuyên ngành phù hợp mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt hoặc ngôn ngữ đã đăng ký hành nghề.

3. Ban hành danh mục mới về thuốc bị hạn chế bán lẻ

Danh mục 23 loại thuốc hạn chế bán lẻ được quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 07/2018/TT-BYT với những nội dung như: Thành phần hoạt chất; đường dùng, dạng bào chế, giới hạn nồng độ, liều dùng; quy định chi tiết.

4. Quy định chi tiết tiêu chuẩn trở thành người giới thiệu thuốc

Người giới thiệu thuốc là người được cơ sở kinh doanh dược tuyển chọn và được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc”.

Người giới thiệu thuốc phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

  • Có trình độ cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên;

  • Được tuyển dụng và huấn luyện, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực giới thiệu thuốc và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Thông tư 07/2018/TT-BYT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

- Hà Linh -

19,140

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan