Thao túng chứng khoán: Coi chừng bị phạt tù đến 07 năm

Hành vi thao túng chứng khoán là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cần trừng phạt nghiêm khắc. Vậy các cá nhân, tổ chức vi phạm và gây thiệt hại nặng cho nhà đầu tư chứng khoán khác sẽ bị xử phạt như thế nào?

thao túng chứng khoán

Chế tài xử phạt đối với hành vi thao túng chứng khoán (Ảnh minh họa)

1. Thao túng chứng khoán là gì?

Thao túng thị trường hay lũng đoạn thị trường là những hành vi cố ý gây tác động đến thị trường bằng cách vận dụng quy luật cung - cầu hoặc các hành vi nhân tạo khác, để tác động đến giá chứng khoán.

2. Các giao dịch thao túng chứng khoán

Theo khoản 2 Điều 70 Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì các hành vi này bao gồm:

 • Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

 • Một người hay một nhóm người thông đồng với nhau đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

 • Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

 • Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

 • Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;

 • Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

3. Chế tài xử phạt hành vi thao túng chứng khoán

- Xử phạt hành chính: Được quy định tại khoản 36 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP, cụ thể:

 • Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng đối với hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Xử lý hình sự: Cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiện hình sự về "Tội thao túng thị trường chứng khoán" quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể:

+ Đối với cá nhân thực hiện hành vi phạm tội: Người nào thực hiện hành vi thao túng chứng khoán mà thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Có tổ chức;

 • Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;

 • Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;

 • Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

+ Đối với pháp nhân thực hiện hành vi phạm tội: Phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng. Ngoài ra, pháp nhân còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm hoặc thậm chí có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Trên đây là toàn bộ chế tài xử phạt đối với hành vi thao túng chứng khoán. Tuy nhiên mức xử phạt này còn khá nhẹ so với số tiền lời bất hợp pháp mà chủ thể vi phạm có được, do đó cần phải tăng mức phạt mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đầu tư, pháp luật ra thị trường để giúp thị trường lành mạnh hơn, nhà đầu tư chân chính được bảo vệ tốt hơn.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Nghị định 145/2016/NĐ-CP

Bộ luật Hình sự 2015.

Nguyên Phú

186

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan