Thắt chặt quản lý việc quảng cáo qua Facebook: Chống thất thu thuế

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng cáo, qua đó hy vọng chống thất thu thuế từ hoạt động quảng cáo qua mạng xã hội Facebook.

quảng cáo qua facebook

Thắt chặt quản lý việc quảng cáo qua Facebook: Chống thất thu thuế (Ảnh minh họa)

1. Tình hình chung:

Hoạt động quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỉ trọng khá lớn trong tổng đầu tư quảng cáo tại Việt Nam. Trong đó, phần lớn các tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức quảng cáo trực tuyến trên nền tảng của hai tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới trên môi trường mạng là Google và Facebook, chiếm khoảng 70% doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến.

Năm 2018, doanh thu từ quảng cáo trên Facebook ở Việt Nam khoảng 1 tỷ USD nhưng chưa đóng thuế. Điều này có nghĩa là Việt Nam đang để thất thoát một số thuế lên đến hàng trăm triệu USD.

2. Dự thảo các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới:

Hiện nay, Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo đã có quy định cơ bản điều chỉnh hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định này chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp dịch vụ, đặc biệt về vấn đề kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo trước khi phát hành và thực hiện nghĩa vụ về thuế khi cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam.

Do đó, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP dự kiến sẽ có những điểm mới nhằm khắc phục lỗ hổng trên. Cụ thể:

- Bỏ quy định tại khoản 2 Điều 13:

Theo đó, các tổ chức, cá nhân Việt Nam có hàng hóa, dịch vụ muốn quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới không cần phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quy định này có thể nói là đã bắt kịp xu hướng của thời đại phát triển công nghệ thông tin, khi mà nhu cầu quảng cáo trực tuyến ngày càng tăng thì việc bãi bỏ quy định trên nhằm thúc đẩy hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là quảng cáo trên Facebook. Hay nói cách khác, các doanh nghiệp, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ quảng cáo trực tuyến hơn.

- Bổ sung trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới:

Theo đó, dự thảo quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân này như sau:

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam về quảng cáo, về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế;

  • Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông khi cung cấp quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

  • Chủ động rà soát, kiểm tra sản phẩm quảng cáo không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo và không đặt sản phẩm quảng cáo vào các vị trí có nội dung vi phạm quy định theo Luật An ninh mạng;

  • Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

  • Có giải pháp bảo đảm người phát hành quảng cáo ở Việt Nam có khả năng kiểm soát, phát hiện và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về quảng cáo;

Như vậy, quy định trên buộc Facebook phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có luật về quảng cáo, quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Quy định này siết chặt trách nhiệm của Faceobok, buộc họ phải chủ động kiểm soát và quản lý nội dung quảng cáo đang đăng tải trên trang của mình. Bên cạnh đó, thay vì quy định chung chung là "Hoạt động trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế", quy định mới buộc Facebook "phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế".

Căn cứ pháp lý:

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Nghị định 181/2013/NĐ-CP.

Nguyên Phú

136

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan