Tổng hợp mức phạt vi phạm đối với cơ sở bán lẻ thuốc từ ngày 15/11/2020

Hiện nay, ngày càng có nhiều cơ sở bán lẻ thuốc mở ra trên thị trường. Tuy nhiên một số cơ sở hiện nay chưa thực hiện đúng quy định trong hoạt động của mình. Dưới đây là tổng hợp mức phạt vi phạm đối với cơ sở bán lẻ thuốc từ ngày 15/11/2020.

bán lẻ thuốc

Tổng hợp mức phạt vi phạm đối với cơ sở bán lẻ thuốc từ ngày 15/11/2020 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 59 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bán lẻ thuốc, dược liệu cụ thể như sau:

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt

Hình thức xử phạt bổ sung

Biện pháp khắc phục hậu quả

1

Bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

1.000.000 - 3.000.000 đồng

Không

Không

2

Người trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật

3

Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật

4

Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 3 theo quy định của pháp luật

5

Không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường hợp bán lẻ thuốc không đựng trong bao bì ngoài của thuốc; trường hợp không có đơn thuốc đi kèm, không ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng

6

Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật

7

Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc để kiểm tra chất lượng

8

Thay đổi vị trí cơ sở bán lẻ thuốc tại cùng địa điểm kinh doanh hoặc mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc hoặc sửa chữa, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở bán lẻ thuốc mà cơ sở bán lẻ thuốc không báo cáo về sự thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng

Không

9

Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ “sản phẩm này không phải là thuốc” đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật

Không

10

Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 2 theo quy định của pháp luật

11

Không thu hồi thuốc, dược liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Không

Không

12

Không có phòng riêng để pha chế hoặc không có nơi rửa dụng cụ pha chế đối với cơ sở bán lẻ thuốc có tổ chức pha chế theo đơn

13

Không có kho bảo quản đối với cơ sở bán lẻ thuốc có đăng ký kho bảo quản hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

14

Lưu trữ, bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; thuốc sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và thuốc khác không được bán theo quy định của pháp luật

15

Bán vắc xin hoặc bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng

16

Không thực hiện báo cáo việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bản lẻ thuốc theo quy định của pháp luật

Không

17

Không có thiết bị, không triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, không thực hiện kết nối mạng, không bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra theo quy định của pháp luật, trừ cơ sở bán lẻ dược liệu

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 02 tháng nếu tái phạm

18

Không chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng, không chuyển thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật, trừ cơ sở bán lẻ dược liệu

19

Chỉ duy trì đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ở mức độ 3

Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng

20

Mua, bán thuốc thử lâm sàng;

 

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Không

Không

21

Mua, bán thuốc được sản xuất, bào chế, pha chế theo đơn để sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ra ngoài cơ sở, trừ trường hợp được phép mua, bán theo quy định của pháp luật;

 

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng

22

Mua, bán thuốc hóa dược pha chế theo đơn của nhà thuốc khác

23

Mua, bán thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ khi chưa được phép theo quy định của pháp luật

24

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Không

25

Mua bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 1 theo quy định của pháp luật

26

Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Không

Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu đối với hành vi và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

27

Không đúng với địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được cấp

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi

28

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng

29

Phạt tiền đối với hành vi mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không phải đăng ký trước khi lưu hành, theo một trong các mức sau đây:

30

Hàng hóa có giá trị dưới 1.000.000 đồng;

 

1.000.000 - 2.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu đối với hành vi vi phạm

31

Hàng hóa có giá trị từ 1.000.000 - dưới 2.000.000 đồng

2.000.000 - 3.000.000 đồng

32

Hàng hóa có giá trị từ 2.000.000 - dưới 5.000.000 đồng

3.000.000 - 5.000.000 đồng

33

Hàng hóa có giá trị từ 5.000.000 - dưới 10.000.000 đồng

5,000,000 - 7.000.000 đồng

34

Hàng hóa có giá trị từ 10.000.000 - dưới 15.000.000 đồng

7.000.000 - 10.000.000 đồng

35

Hàng hóa có giá trị từ 15.000.000 - dưới 30.000.000 đồng

10.000.000 - 15.000.000 đồng

36

Hàng hóa có giá trị từ 30.000.000 - dưới 40.000.000 đồng

15.000.000 - 20.000.000 đồng

37

Hàng hóa có giá trị từ 40.000.000 - dưới 50.000.000 đồng

20.000.000 - 25.000.000 đồng

38

Hàng hóa có giá trị từ 50.000.000 - dưới 70.000.000 đồng

25.000.000 - 30.000.000 đồng

39

Hàng hóa có giá trị từ 70.000.000 - dưới 100.000.000 đồng

30.000.000 - 40.000.000 đồng

40

Hàng hóa có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên

40.000.000 - 50.000.000 đồng

Lưu ý: Phạt tiền bằng 1,5 lần đối với hành vi vi phạm liên quan đến thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần đối với hành vi vi phạm liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không quá 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm (3), (6), (8), (14), (26 – 40).

Lê Vy

181

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan