Từ 04/01/2021, bỏ quy định nhóm cá nhân được phép thành lập hộ kinh doanh

Chủ thể thành lập và đăng ký hộ kinh doanh là một nội dung quan trọng đã được sửa đổi tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

nhóm cá nhân, thành lập hộ kinh doanh, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Từ 04/01/2021, bỏ quy định nhóm cá nhân được phép thành lập hộ kinh doanh (Ảnh minh họa)

Theo đó, chủ thể thành lập và đăng ký hộ kinh doanh được quy định cụ thể tại Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 02 đối tượng có quyền thành lập hộ kinh doanh là:

  • Cá nhân;

  • Các thành viên hộ gia đình.

Lưu ý: 02 đối tượng này phải là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp:

  • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

So với trước đó, Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP lại quy định rằng:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Có thể thấy, Nghị định 78/2015/NĐ-CP trước đây ghi nhận cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình là 03 đối tượng được quyền thành lập hộ kinh doanh. Tuy nhiên, khi Nghị định 01/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, điều này đồng nghĩa với việc nhóm cá nhân không còn là chủ thể được phép thành lập hộ kinh doanh.

Lê Thanh

321

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan