Từ 15/11, tăng mức phạt nếu DN không tổ chức, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho NLĐ

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, Nghị định này đã tăng mức phạt nếu DN không tổ chức, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho NLĐ.

phòng, chống HIV/AIDS

Từ 15/11, tăng mức phạt nếu DN không tổ chức, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho NLĐ (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không tổ chức tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo một trong các mức sau đây:

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động dưới 50 người; (theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng)

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 50 người đến dưới 100 người; (theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)

 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 200 người; (theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP, phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng)

 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 200 người đến dưới 500 người; (theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP, phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng)

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 1.000 người đến dưới 1.500 người;

 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 1.500 người đến dưới 2.000 người;

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 2.000 người đến dưới 2.500 người;

 • Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

Đồng thời, theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP mức phạt tiền đối với quy định trên là mức phạt đối với cá nhân. Dó đó, đối với hành vi vi phạm trên thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, từ ngày11/15 (là ngày có hiệu lực của Nghị định 117/2020/NĐ-CP)  nếu doanh nghiệp không tổ chức tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng đối với doanh nghiệp sử dụng 2500 người lao động trở lên.

Có thể thấy, Nghị định 117/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 176/2013/NĐ-CP (sẽ hết hiệu lực ngày 11/15/2020) đã tăng mức phạt đối với hành vi không tổ chức tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS đối với doanh nghiệp sử dụng có số lượng NLĐ dưới 500 người. Cụ thể:

 • Phạt tiền 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với DN có sử dụng dưới 50 người NLĐ; (tăng  200.000 đồng)

 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với DN có sử dụng từ 50 người đến dưới 100 NLĐ; (tăng  1.000.000 đồng)

 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với DN có sử dụng từ 100 người đến dưới 200 NLĐ; (tăng  2.000.000 đồng)

 • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với DN có sử dụng từ từ 200 người đến dưới 500 NLĐ; (tăng  2.000.000 đồng)

Bên cạnh đó, Nghị định 117/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ một số hành vi vi phạm về thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS so với trước đây như sau:

 • Bãi bỏ mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc thực hiện truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và hành vi từ chối phối hợp với cơ quan phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương trong việc thực hiện tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS.

 • Bãi bỏ mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS để kích động, gây phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, dân tộc, đạo đức xã hội.

 • Bãi bỏ mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đưa tin bịa đặt khiến người khác hiểu lầm là bị nhiễm HIV đối với người không nhiễm HIV; Sử dụng hình ảnh, thông điệp truyền thông có tính chất kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, thành viên gia đình người nhiễm HIV.

Ty Na

122

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan