Từ nay, đối tượng kinh doanh thời vụ không cần phải đăng ký kinh doanh

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 cho phép đối tượng kinh doanh thời vụ không cần phải đăng ký kinh doanh.

kinh doanh thời vụ, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Từ nay đối tượng kinh doanh thời vụ không cần phải đăng ký kinh doanh (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Trước đây, khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Theo đó, Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã bổ dung thêm đối tượng là người kinh doanh thời vụ sẽ không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng quy định bổ sung trường hợp không được đăng ký hộ kinh doanh tại khoản 1 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể, cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ các trường hợp sau đây:

  • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cùng nội dung này tại khoản 1 Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP chỉ quy định công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh.

Như vậy, tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã bổ sung các trường hợp không được đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 04/01/2021.

Xem thêm 08 điểm mới quan trọng về đăng ký hộ kinh doanh từ năm 2021.

Thùy Trâm

177

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan