• Chấp nhận hi sinh một hai tháng để xanh hoá vùng đỏ Covid-19
  • Chấp nhận hi sinh một hai tháng để xanh hoá vùng đỏ Covid-19
  • 08:53, 09/08/2021
  • Nhấn mạnh tinh thần không để xảy ra khủng hoảng y tế, bảo đảm sức khoẻ, tính mạng người dân là trên hết, Thủ tướng Chính phủ cho biết: "Chúng ta quyết tâm hi sinh một, hai tháng để xanh hóa vùng đỏ; chấp nhận mất mát hi sinh, đổi lại có sự bình yên, khỏe mạnh".
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018