Nhận con của em trai làm con nuôi có được không?

Do bạn là người đã có quốc tịch Hàn Quốc mà cả Hàn Quốc và Việt Nam đều là thành viên của công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế nên việc cho, nhận con nuôi trong trường hợp này có yếu tố nước ngoài...

Tôi là người Việt Nam đã có quốc tịch Hàn Quốc và đang sinh sống tại Hàn Quốc. Tôi muốn nhận con của em trai mình làm con nuôi có được  không? Em trai tôi đã có vợ và 2 con, hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Tôi muốn nhận 1 cháu làm con nuôi để bảo lãnh cháu qua Hàn Quốc học cho tới lớn và lấy quốc tịch Hàn Quốc. Xin hỏi muốn nhận con nuôi khi con nuôi vẫn đang có cha mẹ ruột thì có được không?
Độc giả Dương Thanh Nga (thanhngaduong18@gmail.com)

Trả lời: Dựa trên những thông tin mà bạn đã nêu, chúng tôi tư vấn những quy định của pháp luật như sau:

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn

Việc bạn muốn nhận con nuôi khi con nuôi vẫn đang có cha mẹ ruột được pháp luật cho phép; cụ thể tại điều 21, Luật nuôi con nuôi 2010 quy định như sau:

"Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi

1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

2. Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 Điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe doạ hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

4. Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 ngày."

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ về độ tuổi của đứa trẻ chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn. Bạn cần xem xét các  điều kiện nêu trên.

Do bạn là người đã có quốc tịch Hàn Quốc mà cả Hàn Quốc và Việt Nam đều là thành viên của Công ước La Haye 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế nên việc cho nhận con, nuôi trong trường hợp này có yếu tố nước ngoài nên phải tuân thủ các quy định tại điều 28, Luật nuôi con nuôi 2010:

Điều 28. Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

“1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.”

Do bạn là bác ruột của người được nhận làm con nuôi nên bạn được nhận con nuôi đích danh theo quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 28, Luật nuôi con nuôi 2010.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

….

b) Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;

….”

Ngoài các yêu cầu trên người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật nuôi con nuôi 2010:

Điều kiện của người được nhận làm con nuôi:

Điều 8. Người được nhận làm con nuôi:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.”

Điều kiện của người nhận con nuôi:

“Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này".

Nguồn: Công lý

216

Gởi câu hỏi