Từ 2016 về trước, sinh viên cao đẳng vẫn nhận bằng của Bộ GD-ĐT

Kể từ ngày 1.1.2017, việc tuyển sinh các trường CĐ, TCCN (trừ các trường sư phạm) thực hiện theo quy định của luật Giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ LĐ-TB-XH.

Sinh viên và giảng viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng trong một giờ học


Về đào tạo, học sinh, sinh viên tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước tiếp tục học chương trình hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Từ ngày 1.2.2017 trở đi đào tạo, cấp bằng theo quy định của luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về liên thông, sinh viên tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước nếu có nguyện vọng được học liên thông lên ĐH theo quy định; từ năm 2017 trở đi thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 

Nguồn: Thanh Niên

607

Gởi câu hỏi