Đơn giản hóa thủ tục hành chính
 • Rút ngắn thời hạn cấp Phiếu LLTP chỉ còn 01 ngày
 • Rút ngắn thời hạn cấp Phiếu LLTP chỉ còn 01 ngày
 • 10:57, 21/02/2018
 • Đây là một trong những phương án mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 về đơn giản hóa nhóm TTHC liên quan đến lý lịch tư pháp và bản sao giấy tờ công chứng, chứng thực.
 • Nhiều TTHC không bắt buộc nộp bản sao công chứng
 • Nhiều TTHC không bắt buộc nộp bản sao công chứng
 • 09:59, 14/02/2018
 • Đây là một trong những phương án đơn giản hoá TTHC về lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực được đề cập tại Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018.
 • Năm 2018: Đăng ký doanh nghiệp không cần bản sao CMND
 • Năm 2018: Đăng ký doanh nghiệp không cần bản sao CMND
 • 09:50, 30/12/2017
 • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch đầu tư.
 • Sửa đổi mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Sửa đổi mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • 14:45, 27/09/2017
 • Đây là phương án mới vừa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 93/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018