Dự thảo
  • Hướng đến bỏ Sổ Hộ khẩu, quản lý xã hội bằng Mã số định danh cá nhân
  • Hướng đến bỏ Sổ Hộ khẩu, quản lý xã hội bằng Mã số định danh cá nhân
  • 16:18, 07/09/2020
  • Sổ Hộ khẩu là một trong những giấy tờ vô cùng quan trọng được sử dụng rất nhiều khi thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước lẫn hành chính tư. Tuy nhiên, vì những bất cập trong quá trình sử dụng, nhà nước đang hướng đến bỏ Sổ Hộ khẩu giấy, quản lý xã hội bằng Mã số định danh cá nhân.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018