Giảm trừ gia cảnh
 • Đã có Công văn triển khai Nghị quyết 954 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
 • Đã có Công văn triển khai Nghị quyết 954 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
 • 15:50, 26/06/2020
 • Mới đây, Tổng cục Thuế đã có <a href='https://thukyluat.vn/cv/cong-van-2546-tct-dnncn-2020-trien-khai-giam-tru-gia-canh-thue-thu-nhap-ca-nhan-6cd9d.html'> Công văn 2546/TCT-DNNCN </a> về việc tổ chức triển khai <a href='https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-954-2020-ubtvqh14-dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-6c6ca.html'> Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 </a>.
 • File Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng
 • File Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng
 • 13:40, 12/06/2020
 • Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-954-2020-ubtvqh14-dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-6c6ca.html'> Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 </a> về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân ngày 02/6/2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
 • Chính thức giảm thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2020
 • Chính thức giảm thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2020
 • 15:15, 10/06/2020
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-954-2020-ubtvqh14-dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-6c6ca.html'> Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 </a> về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân ngày 02/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018