• Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non
  • Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non
  • 15:34, 04/12/2020
  • Hiện nay, các quy tắc trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non được thực hiện đúng theo Điều lệ trường mầm non do BGDĐT ban hành. Sau đây, THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý Khách hàng quy định về hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non.
  • Cập nhật: Bảng lương chính thức của giáo viên các cấp 2021
  • Cập nhật: Bảng lương chính thức của giáo viên các cấp 2021
  • 10:40, 24/11/2020
  • Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức lương cơ sở 2021 của giáo viên vẫn sẽ giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, THƯ KÝ LUẬT xin cập nhật Bảng lương chính thức của giáo viên các cấp 2021 đến Quý Khách hàng và Thành viên tại bài viết dưới đây.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018