• Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non
  • Hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non
  • 15:34, 04/12/2020
  • Hiện nay, các quy tắc trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non được thực hiện đúng theo Điều lệ trường mầm non do BGDĐT ban hành. Sau đây, THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý Khách hàng quy định về hồ sơ, sổ sách trong hoạt động giáo dục trẻ em tại trường mầm non.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018