• Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2020
  • Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2020
  • 09:28, 07/07/2020
  • Việc đánh giá chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2020 được thực hiện như thế nào? Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả được quy định ra sao? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng và Thành viên. Ban biên tập Thư Ký Luật xin giải đáp tại bài viết dưới đây.
  • Biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2020
  • Biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2020
  • 08:57, 07/07/2020
  • Những ngày gần đây, biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2020 là một trong những nội dung được tìm kiếm khá nhiều trên các diễn đàn giáo viên. Nhằm hỗ trợ cho quá trình đánh giá chuẩn giáo viên của các thầy, cô, Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên các biểu mẫu này tại bài viết dưới đây.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018