03 trường hợp được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Để được công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, nhiều học sinh sẽ phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT đã quy định 03 trường hợp được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

tốt nghiệp THPT

03 trường hợp được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT (Ảnh minh họa)

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh thuộc 03 trường hợp sau đây sẽ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT:

Trường hợp 1: Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

 • Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên;

 • Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GDĐT.

Trường hợp 2: Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

 • Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;

 • Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Trường hợp 3: Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung:

 • Học hết chương trình THPT;

 • Đủ điều kiện dự thi theo quy;

 • Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung:

 • Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT;

 • Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

 • Học hết chương trình THPT;

 • Đủ điều kiện dự thi theo quy định;

 • Và có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, thí sinh thuộc một trong 03 trường hợp nêu trên sẽ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh việc quy định các thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã quy định các đối tượng thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ. Theo đó, để được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thuộc các đối tượng sau:

 • Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

 • Có một trong các chứng chỉ được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT.

Lưu ý: Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ty Na

70

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan