16 trường được phép cấp chứng chỉ Tiếng Anh khung 6 bậc trong năm 2021

Mới đây, Cục Quản lý chất lượng đã ban hành Thông báo 138/TB-QLCL năm 2021 về danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

16 trường được phép cấp chứng chỉ Tiếng Anh khung 6 bậc trong năm 2021, Thông báo 138/TB-QLCL

16 trường được phép cấp chứng chỉ Tiếng Anh khung 6 bậc trong năm 2021 (Hình minh họa)

Theo đó, ban hành kèm theo Thông báo 138/TB-QLCL là danh sách 16 trường được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ  6 bậc dùng cho Việt Nam, gồm:

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

- Đại học Thái Nguyên;

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Đại học Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Vinh;

- Học viện An ninh nhân dân;

- Trường Đại học Sài Gòn;

- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Trà Vinh;

- Trường Đại học Văn Lang;

- Trường Đại học Quy Nhơn;

- Trường Đại học Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, Thông báo 138/TB-QLCL cũng ấn định các đơn vị được tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm: 135 cơ sở giáo dục đại học, 46 Sở giáo dục và đào tạo có trung tâm sát hạch.

Về chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ có 5 trường cấp, gồm:

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại học Thái Nguyên;

Về cấp chứng chỉ Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài gồm 9 trường, gồm:

- Trường Đại học Cửu Long;

- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

- Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên;

- Trường Hữu Nghị T78;

- Trường Hữu Nghị 80.

Chi tiết 135 cơ sở giáo dục đại học, 46 Sở giáo dục và đào tạo có trung tâm sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin xem tại Thông báo 138/TB-QLCL, có hiệu lực từ 08/02/2021.

1,539

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan