Bỏ phụ cấp thâm niên, giáo viên được hưởng thêm nhiều khoản tiền khác

Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục 2019 với nội dung bỏ phụ cấp thâm niên nghề từ ngày 01/7/2020, tuy nhiên sẽ có các chính sách về tiền lương, trợ cấp ưu đãi khác áp dụng cho giáo viên trong thời gian sắp tới.

Bỏ phụ cấp thâm niên, Luật Giáo dục 2019

Bỏ phụ cấp thâm niên, giáo viên được hưởng thêm nhiều khoản tiền khác (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Luật Giáo dục 2019 được ban hành đã theo đúng tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chích sách tiền lương với nội dung bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

Theo quy định nêu trên thì từ ngày 01/7/2020 - ngày Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực thì các đối tượng là giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Nhà nước cũng quy định áp dụng một số chính sách mới về tiền lương, trợ cấp khác cho đối tượng là giáo viên, cụ thể là:

- Thực hiện xây dựng thang bảng lương mới bằng số tiền cụ thể, bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

- Được ưu tiên hưởng tiền đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

- Được xếp lương theo vị trí việc làm phù hợp và lao động nghề nghiệp.

Đồng thời, đối với các giáo viên công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, công tác tại các trường chuyên biệt, trường năng khiếu, trường dành cho người khuyết tật,…cũng sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

Các nội dung nêu trên căn cứ theo Điều 76 Luật Giáo dục 2019 và Tiểu mục 3 Mục I Nghị quyết 27/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức .

Duy Thịnh

40,593

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan