Bổ sung nhiều hành vi vi phạm về tư vấn du học tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP .

hành vi vi phạm về tư vấn du học, Nghị định 04/2021/NĐ-CP

Bổ sung nhiều hành vi vi phạm về tư vấn du học tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

Hiện nay, Nghị định 138/2013/NĐ-CP không đề cập về hành vi vi phạm liên quan đến tư vấn du học hay hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, Nghị định 04/2021/NĐ-CP đã bổ sung nhiều hành vi vi phạm hành chính và mức phạt tương ứng trong lĩnh vực kể trên. Cụ thể:

1. Phạt đến 50.000.000 đồng khi tiếp tục kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ

Đây là 01 trong các hành vi vi phạm về hoạt động tư vấn du học được quy định tại Điều 16 Nghị định 04/2021/NĐ-CP. Theo đó,

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không công khai thông tin liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục nước ngoài, chương trình giáo dục cho người có nhu cầu đi du học;

 • Công khai không đúng sự thật về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thông tin liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục nước ngoài, chương trình giáo dục cho người có nhu cầu đi du học;

 • Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Tư vấn, đưa người đi du học đến các cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương trình giáo dục đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chưa được kiểm định hoặc công nhận chất lượng tại nước sở tại;

 • Tư vấn, đưa người đi du học đến các cơ sở giáo dục khi chưa ký hợp đồng với cơ sở giáo dục nước ngoài;

 • Không ký hợp đồng tư vấn du học với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người có nhu cầu đi du học;

 • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với người học đã được tư vấn và đưa ra nước ngoài học tập.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ dịch vụ tư vấn du học.

2. Gian lận để thành lập VPĐD tổ chức giáo dục nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị phạt đến 30.000.000 đồng

Đây là quy định mới được ghi nhận tại Điều 17 Nghị định 04/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vẫn tiếp tục hoạt động khi đã hết thời hạn cho phép hoạt động tại Việt Nam.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Gian lận để được cho phép thành lập văn phòng đại diện;

 • Hoạt động không đúng nội dung trong quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi chưa được cấp phép thành lập hoặc cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Ngoài ra, đối với trường hợp gian lận để được thành lập VPĐD thì còn bị buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định cho phép thành lập VPĐD đó.

3.  Phạt đến 60.000.000 đồng khi tuyển học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục nước ngoài cao hơn 50% tổng số học sinh học chương trình đó

Đây là hành vi vi phạm quy định về tiếp nhận học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 18 Nghị định này, cụ thể:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tuyển học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài cao hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, nếu có hành vi vi phạm như trên, ngoài việc bị phạt tiền sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là:

- Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục;

- Hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được.

4. Phạt đến 60.000.000 đồng khi tổ chức giảng dạy chương trình liên kết giáo dục không đúng nội dung đã phê duyệt

Cụ thể, Điều 19 đã liệt kê các hành vi vi phạm quy định về thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài như sau:

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không đảm bảo một trong các điều kiện thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo;

 • Gian lận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức giảng dạy chương trình liên kết giáo dục, liên kết đào tạo không đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đền 80.000.000 đồng đối với hành vi liên kết giáo dục, liên kết đào tạo khi đã hết thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết nhưng không được gia hạn, điều chỉnh.

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Liên kết giáo dục hoặc liên kết đào tạo khi chưa có văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;

 • Thực hiện tự chủ liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đối với hành vi tổ chức giảng dạy chương trình liên kết giáo dục không đúng nội dung đã phê duyệt sẽ còn bị đình chỉ hoạt động liên kết giáo dục, liên kết đào tạo từ 06 tháng đến 12 tháng.

5. Gian lận để được tổ chức thi cấp chứng chỉ Ielts, Toeic, Toefl… sẽ bị phạt dến 50.000.000 đồng

Đây là một trong nhiều trường hợp vi phạm quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được liệt kê tại Điều 20 dưới đây:

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không đảm bảo một trong các điều kiện thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài;

 • Gian lận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi đã hết thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết nhưng không được gia hạn.

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Đối với trường hợp gian lận để được tổ chức thi cấp chứng chỉ Ielts, toeic, Toefl… sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động liên kết từ 06 tháng đến 12 tháng.

Trên đây là những điểm mới nổi bật được bổ sung vào Nghị định 04/2021/NĐ-CP về vi phạm liên quan đến tư vấn du học; hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Như vậy, từ ngày 10/3/2021, Nghị định 04/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP hiện hành. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần cập nhật những quy định này để thực hiện đúng pháp luật.

Lê Thanh

105

Gởi câu hỏi