Có được phân công giáo viên làm Tổng phụ trách đội mà không đúng chuyên môn?

Chào Thư Ký Luật, tôi đang có vướng mắc liên quan đến việc Hiệu trưởng phân công giáo viên không đúng chuyên môn theo công việc giảng dạy hiện tại của tôi, xin nhờ giúp đỡ.

phân công GV làm Tổng phụ trách đội

Hiệu trưởng có được phân công GV làm Tổng phụ trách đội mà không đúng chuyên môn? (Ảnh minh họa)

Cụ thể trường hợp của tôi như sau: Tôi hiện đang là giáo viên Toán tại một trường THCS được tuyển dụng theo quy định của Luật Viên chức năm 2010. Năm nay tôi được hiệu trưởng phân công làm giáo viên Tổng phụ trách Đội, tôi đã không đồng ý sự phân công này nhưng hiệu trưởng vẫn dùng quyền hiệu trưởng để ép buộc tôi nhận nhiệm vụ không đúng với vị trí việc làm khi tôi được tuyển dụng về đây. Vậy tôi xin hỏi hiệu trưởng làm vậy là đúng hay sai? (tranlan****@gmail.com)

Đối với vấn đề này, Ban hỗ trợ THƯ KÝ LUẬT xin có một số ý kiến đến bạn như sau:

Theo Điều 19 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

...

đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên;...

Và việc phân công Giáo viên Tổng phụ trách đội được quy định tại Điều 4 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT như sau:

Điều 4. Cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

1. Hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường về việc chọn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

2. Hiệu trưởng ra quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội của nhà trường sau khi có ý kiến thống nhất của phòng giáo dục và đào tạo hoặc sở giáo dục và đào tạo (đơn vị quản lý trực tiếp nhà trường) và Hội đồng Đội cùng cấp.

Như vậy, việc Hiệu trưởng cử bạn làm Tổng phụ trách Đội cần phải thống nhất với Hội đồng trường, phải có ý kiến thống nhất của phòng giáo dục và đào tạo và Hội đồng Đội, chứ không phải là sự phân công chủ quan từ cá nhân Hiệu trưởng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Luật Viên chức 2010 thì viên chức “được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật." => Bạn chỉ có thể từ chối nếu công việc này trái quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội không được giảng dạy đúng chuyên ngành là việc tất yếu và không trái quy định pháp luật, Vì tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT có quy định như sau:

1. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

Do đó, bạn không có quyền từ chối nhiệm vụ này vì nhiệm vụ này không trái quy định của pháp luật, mà bạn cần phải thực hiện nhiệm vụ theo đúng sự phân công hợp pháp của Hiệu trưởng.

Trong trường hợp phân công này, nếu bạn nhận thấy Hiệu trưởng không thực hiện đúng quy định về việc chọn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cũng như cử bạn mà không có sự đồng ý của các cấp theo các quy định nêu trên, thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp đến Hiệu trưởng nhà trường. Trường hợp Hiệu trưởng không giải quyết được trong vòng 30 ngày thì bạn có thể khiếu nại lần 2 đến cơ quan quản lý cấp trên của nhà trường.

Còn nếu Hiệu trưởng đã thực hiện đúng quy trình cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, thì bạn cần thực hiện theo đúng nhiệm vụ đã được phân công (theo khoản 3 Điều 17 Luật Viên chức 2010: Viên chức có nghĩa vụ phải “chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền”).

Hải Thanh

389

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan