Đề xuất bổ sung đối tượng được miễn, giảm học phí theo lộ trình từ năm 2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đang được Chính phủ đưa ra lấy ý kiến đóng góp trên mạng.

đối tượng được miễn, giảm học phí

Đề xuất bổ sung đối tượng được miễn, giảm học phí theo lộ trình từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo sẽ thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP, dự kiến sẽ bổ sung đối tượng được miễn học phí theo lộ trình trên cơ sở quy định theo Khoản 5 Điều 99 Luật Giáo dục 2019. Theo đó, tại Điều 19 và Điều 20 của Dự thảo đã đề xuất bổ sung đối tượng được miễn, giảm học phí theo lộ trình từ năm 2021 như sau:

- Đối tượng được miễn học phí bao gồm:

  • Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

  • Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo được miễn học phí từ năm học 2023-2024 (từ ngày 01/9/2023);

  • Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyềnđược miễn học phí từ năm học 2021-2022 (từ ngày 01/9/2021);

  • Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo được miễn học phí từ năm học 2025-2026 (từ ngày 01/9/2025);

  • Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

  • Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số có cha mẹ thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

  • Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp và không học qua trình độ trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp theo các bậc trình độ của khung trình độ quốc gia nào khác kể từ ngày tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Đối tượng được giảm 70% học phí:

  • Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật và dân lập, tư thục;

  • Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

- Đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí: Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.

Bên cạnh đó, tại Dự thảo cũng đã đề xuất nâng mức hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng được miễn học phí để để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác là từ 100.000 đồng/học sinh/tháng lên 150.000 đồng/học sinh/tháng để phù hợp với mức chi tiêu thực tế hiện nay, nhằm giúp các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ thêm kinh phí mua sắm đồ dùng học tập. Cụ thể được quy định tại khoản 10 Điều 24 Dự thảo (thay thế khoản 3, Điều 11, Nghị định 86/2015/NĐ-CP) như sau:

Điều 24. Cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí

….

10. Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 19 Nghị định này với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học.”

Xem thêm các nội dung khác tại Dự thảo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Ty Na

217

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan