Giáo viên TP. HCM sẽ áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm mới kể từ 01/11/2020

Mới đây, Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 3517/GDĐT-TC năm 2020 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Giáo viên TP. HCM sẽ áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm mới, Công văn 3517/GDĐT-TC

Giáo viên TP. HCM sẽ áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm mới kể từ 01/11/2020 (Hình minh họa)

Theo đó, Công văn 3517/GDĐT-TC hướng dẫn về đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục như sau:

Mức hệ số so với mức
lương tối thiểu chung

Đối tượng áp dụng

Mức 2, hệ số 0,3

- Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt.

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I.

Mức 3, hệ số 0,2

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

Mức 4, hệ số 0.1

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III.

- Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Lưu ý: Đối tượng Nhân viên bảo vệ trường học không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư 05/2005/TT-BNV.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, trường Trung học phổ thông công lập và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện.

Chi tiết xem  tại Công văn 3517/GDĐT-TC năm 2020, có hiệu lực áp dụng từ 01/11/2020, thay thế Công văn 2924/GDĐT-TC năm 2009.

Lê Hải

2,426

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan