Những điểm mới về các loại sổ của giáo viên từ 20/10/2020

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Điều lệ trường tiểu học, THCS và THPT với nhiều điểm thay đổi quan trọng trong hoạt động giáo dục các cấp học. Dưới đây là những điểm mới về các loại sổ của giáo viên từ ngày 20/10/2020.

giáo viên

Những điểm mới về sổ của giáo viên từ ngày 20/10/2020 (Ảnh minh họa)

Đối với sổ của giáo viên tiểu học

Stt

Trước ngày 20/10/2020

(Điều 30 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học)

Từ ngày 20/10/2020 trở đi

(Điều 21 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học)

1

Giáo án (bài soạn)

Kế hoạch bài dạy

2

Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ

Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh

3

Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)

Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm)

4

Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội)

Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội)

Theo đó, từ ngày 20/10/2020, Giáo án của giáo viên tiểu học sẽ được thay bằng Kế hoạch bài dạy. Sự thay đổi này phù hợp với quyền được tự chủ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục. Tên mới cho loại sổ này còn thể hiện được sự chủ động và sáng tạo của giáo viên, linh hoạt trong phương pháp cũng như nội dung dung bài dạy của mình cho phù hợp với học sinh hơn trước đây.

Đồng thời, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ của giáo viên sẽ có thêm chức năng theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh từ ngày 20/10/2020. Nội dung của theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh thường bao gồm một số nội dung như:

  • Thông tin tên cá nhân học sinh;

  • Số lần phát biểu;

  • Số điểm từng bài kiểm tra;

  • Điểm tổng kết học tập;

  • Nhận xét và đánh giá học sinh tích cực hay chưa tích cực;

  • Ưu điểm và hạn chế để rút kinh nghiệm cho các em học sinh;…

Theo đó, hiện nay giáo viên phải dùng một cuốn sổ riêng để ghi chép lại quá trình theo dõi đánh giá học sinh cho cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, từ ngày 20/10/2020, giáo viên sẽ lưu các nội dung đánh giá kết quả học tập của học sinh ngay tại sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ. Việc này không chỉ tạo điều kiện cho giáo viên dễ dàng và kịp thời lưu giữ thông tin đánh giá học sinh mà còn giúp giảm tải hồ sơ sổ sách cho giáo viên từ năm học 2020 – 2021.

Đặc biệt, theo quy định mới, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy. Đây là quy định mới hoàn toàn giúp giáo viên có thể lưu hồ sơ một cách nhanh chóng, bảo đảm độ chính xác cao và tránh việc mất hồ sơ dữ liệu. Quy định này phù hợp với thời đại công nghệ 4.0, ứng dụng công nghệ điện tử để lưu giữ hồ sơ thay vì hồ sơ giấy như truyền thống, điều này tạo điều kiện tốt cho giáo viên trong việc lưu giữ thông tin trong thời gian dài và hạn chế rủi ro tối đa nhất.

Đối với sổ của giáo viên THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Stt

Trước ngày 20/10/2020

(Điều 27 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học)

Từ ngày 20/10/2020 trở đi

(Điều 21 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học)

1

Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp

Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học)

2

Giáo án (bài soạn)

Kế hoạch bài dạy (giáo án)

3

Sổ điểm cá nhân

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh

4

Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)

Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)

Theo đó, từ ngày 20/10/2020, sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp của giáo viên THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học sẽ được thay bằng Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học). Sự thay đổi này tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động trong việc trực tiếp lên kế hoạch, lộ trình giáo dục của mình trong từng năm học. Giáo viên được quyền tự chủ và linh động trong kế hoạch giáo dục được lập ra cùng với sự hỗ trợ chuyên môn của nhà trường điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Đối với Giáo án (bài soạn) sẽ được thay bằng Kế hoạch bài dạy (giáo án). Thay đổi này có hiệu quả tương tự đối với cấp tiểu học.

Đặc biệt, từ ngày 20/10/2020, sổ điểm cá nhân sẽ được thay bằng Sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Theo đó, giáo viên THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học sẽ không chỉ lưu trữ điểm số, mà còn lưu trữ toàn bộ thông tin theo dõi, đánh giá quá trình học tập. Giáo viên cũng sẽ nhận xét, đánh giá toàn diện kết quả học tập cũng như sự tiến bộ cho học sinh tại sổ này. Đây là quy định phù hợp với thực trạng hiện nay, giúp giáo viên dễ dàng trong việc quản lý và theo dõi sự phát triển toàn diện cho học sinh.

Ngoài ra, từ ngày 20/10/2020, các hồ sơ dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạ và việc bảo quản hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lê Vy

18,914

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan