Những đối tượng nào được cộng điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp THPT?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn là kỳ thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Theo đó, điểm ưu tiên sẽ giúp thí sinh tăng cơ hội để được xét tốt nghiệp THPT. Vậy, đối tượng nào được cộng điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp THPT?

 tốt nghiệp THPT

Những đối tượng nào được cộng điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp THPT? (Ảnh minh họa)

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, xét công nhận tốt nghiệp THPT tính theo 3 diện gồm Diện 1, Diện 2, Diện 3. Trong đó, thí sinh Diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên, thí sinh Diện 2 và Diện 3 được cộng điểm ưu tiên. Do đó, những đối tượng được cộng điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm:

Thứ nhất: Cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc Diện 2

Theo đó, thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được cộng 0,25 điểm nếu thuộc một trong những đối tượng sau đây:

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 % (đối với GDTX); (Ký hiệu: D2-TB2)

- Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; (Ký hiệu: D2-CAH)

- Người dân tộc thiểu số; (Ký hiệu:  D2-TS2)

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày thi) ở: (Ký hiệu:  D2-VS2)

  • Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

  • Xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT.

- Người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học; (Ký hiệu: D2-CHH)

- Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với thí sinh GDTX). (Ký hiệu: D2-T35)

Thứ hai: Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc Diện 3

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được cộng 0,5 điểm nếu thuộc một trong những đối tượng sau đây:

- Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương; (Ký hiệu: D3-TS3)

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX); (Ký hiệu: D3-TB3)

- Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. (Ký hiệu: D3-CLS)

Như vậy, những thí sinh thuộc đối tượng nêu trên sẽ được cộng điểm ưu tiên để xét công nhận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời, đối với thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ hưởng theo tiêu chuẩn cao nhất. Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT như sau:

- Đối với thí sinh thuộc Diện 2:

tốt nghiệp THPT

- Đối với thí sinh thuộc Diện 3:

tốt nghiệp THPT

Ty Na

59

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan