Sẽ đổi mới chương trình sách giáo khoa trong thời gian tới?

Tại phiên họp thường kỳ tháng 04/2018, Chính phủ đã thảo luận và đưa ra quyết nghị về nhiều công tác, chính sách trong thời gian sắp tới tại Nghị quyết 54/NQ-CP; trong đó có nhiều chỉ đạo liên quan đến công tác giáo dục.

 

Cụ thể, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và đào tạo phải:

  • Chủ trì và phối hợp với địa phương tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, xét tuyển sinh đại học, tuyển sinh giáo viên năm 2018;

  • Chỉ đạo địa phương tổ chức đợt cao điểm tổng rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cấp nước sạch trong trường học;

  • Chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa;

  • Đẩy mạnh tự chủ đại học;

  • Trình thủ tướng ban hành quy định mới về tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Như vậy, với chỉ đạo này thì các trường phải gấp rút chuẩn bị và trang bị cơ sở vật chất để đáp ứng cho việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, dự kiến chương trình sách giáo khoa sẽ được đổi mới và đưa vào áp dụng ngay trong năm học 2018 - 2019.

Xem thêm các nội dung khác tại kỳ họp Chính phủ tại Nghị quyết 54/NQ-CP.

231

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan