TP.HCM không thu học phí HS, SV trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Đây là nội dung được đưa ra tại Công văn 642/GDĐT-KHTC về việc thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo.

khong thu hoc phi trong thoi gian nghi dich Covid-19

Ảnh minh họa

 Công văn 642/GDĐT-KHTC thực hiện thu học phí trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19

Theo Công văn 642, về việc thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19, Sở GDĐT TP.HCM có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Chương IV Nghị định 86/2015/NĐ-CP: Học phí được thu định kỳ hằng tháng, nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Trong đó:

  • Đối với cơ sở giáo dục mần non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

  • Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm.

  • Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm.

Trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo chế độ tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Như vậy, về nguyên tắc chung, các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Xem chi tiết Công văn 642/GDĐT-KHTC TẠI ĐÂY.

Thanh Lâm

2,203

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan