Cập nhật: Những thay đổi về vận chuyển hành khách từ ngày 23/4/2020

Bộ Giao thông vận tải vừa có Công văn hỏa tốc 3864/BGTVT-VT về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020 và trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung về vận chuyển hành khách, cụ thể như sau:

- Tiếp tục hạn chế vận chuyển hành khách, áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo Công văn 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

- Hoạt động vận chuyển hành khách thuộc 02 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp sẽ thực hiện theo Kế hoạch ban hành kèm theo Công văn này, cụ thể:

Về lĩnh vực hàng không:

+ Đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay lên 20 chuyến (khứ hồi)/ngày.

+ Các đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay lên 06 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay.

+ Các đường bay đi các địa phương khác:

  • Đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương khác: mỗi hãng 01 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay;
  • Đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo và ngược lại: 01 chuyến (khứ hồi)/ngày;
  • Các đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi/đến không phải Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh: mỗi hãng 01 chuyến (khứ hồi)/ngày.

Về lĩnh vực Đường bộ

+ Vận tải hành khách nội tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách.

+ Vận tải hành khách liên tỉnh:

  • Xe tuyến cố định: chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01 chuyến/tuyến);
  • Xe hợp đồng, xe du lịch: chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01 xe/đơn vị kinh doanh vận tải).

Về lĩnh vực Đường sắt

+ Tuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 03 đôi tàu khách/ngày (03 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 03 chuyến ngược lại).

+ Các tuyến đường sắt còn lại: duy trì mỗi tuyến 01 đôi tàu khách/ngày (01 chuyến đi và 01 chuyến ngược lại).

Về lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa

+ Vận tải hành khách nội địa: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

+ Vận tải hành khách liên tỉnh: tối đa 01 chuyến/tuyến/ngày.

- Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, trường hợp thay đổi về tần suất hoặc hạn chế điểm đến theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách điều chỉnh cho phù hợp.

Chi tiết xem tại: Công văn 3864/BGTVT-VT được ban hành ngày 22/4/2020.

Nguyễn Trinh

501

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan